Xdo bagla


06-Aug-2017 13:41

* Alemi bir u^tan bir uca zulum askeri kaplami§tir. * Eger ezel T abihayat istersen halvet kapismi birakma. Ravza-i huld-i berin halvet-i dervi$anest Maye-i muhte$emi hidmet-i dervi$anest 49 c /jl Aj jj- -4^. “n IA ^j’jjxn.0 ** I GURUR $ARABINDAN OYLE SARHO$ Ki Ki MSEYE ILTi FAT ETMi YOR. Alemde senin kapindan ba§ka bir penahim, bu kapidan ba§ka ba^vuracagim yer yok. 0 suna boylu selvinin hirsizlama bakan nerkislerine ku I olayim. Ey g uze Nik ulkesinin padi^ahi, dizginini kas da at sur; hi^ bir yolba^i yok ki orada senden adalet isteyen birisi olmasin.

xdo bagla-60

havertys commercial speed dating girl

Sevgiliye giden yolun konaklarinda nasil istirahat edebilir, nasil zevk ve safaya dalabilirim? Zaten meclislerde soylenip duran sir, nasil olur da gizli kalir ki? Korkarim, hesap gununde §eyhin helal ekmegi, bizim haram suyumuzdan fazla bir i§e yaramayacak, ikisi de bir tutulacak! Hafiz Divam Sirazi 21 Vuslat zamam gelip gegti, hatirasi kaldi. Ey yildizi yuce padi^ahlar padi^ahi, Tanri ign olsun bir himmet et de yildiz gibi ben de sarayimn topragim opeyim!

Cuz astan-i tuem der cihan penahi nist Ser-i mera becuz ez nalei vu ahi nist 76 ^g AUj ^ JJ (jllull c" lujgj 3? ^sj S j 1 t/*uan j ^cj A Aj ^A Aj ^3 ^ju^j A£ j A (J jj-ol (3dc. Jj 3 ^ jl A£ (j\ dbujl j jj Wl Aj Aj Ssi jj| ^ JJ jl^. Anka’dan ibret al, bir ko§eye siginip gizlenenlerin §ohreti Kaftan Kafa butun alemi kaplar. “§arap haramdir ama vakif malini yemeden ehven” diye fetva verdi. Bunu saki bilir ve sakimiz ne yaparsa lutfun ta kendisidir. Hafiz Divam Sirazi 84 1 1L Bah^e, insana zevk vermekte... Gul selamette olsun, §arap i^enlerin zamam, onun yuzunden ho§ bir hale girdi. Guzel sesli ve geceleri uyumayan bulbule mujdeler olsun. Tanri, senin gonuller a^an yuzunu, ka§im bu kadar guzel yaratti da benim i^imin, gucumijn aglip ferahlamasim da o ka§in, gozun i^aretlerine bagladi.

^Ij Aj ^ j Uj a£ jj Uj ^5-0 Hafiz Divam $irazi 70 diuijlj j Ij j A d \S^\ £fla ^)A (jjl Ja Sl^. Sen de §iir defterini iste, ^ayirligin, gmenligin yolunu tut. §airlik taslayanlarin laflariyle bizimle aym derecede olan §ai rle ri n §iirleri hasir orenlerle altin sirmali kuma§ dokuyanlarin hikayesinin aymdir. (dual ^)£du j _jl ^}J^)J^ll U Oj J-a ** I i Ki Mi Z DE A$IKIZ, i$i Mi Z AGLAYIP i NLEME. Ey bulbul, benimle yolda§ olmak niyetindeysen, bana dost olmak hevesini guduyorsan agla, inle. Sevgilinin sa^larindan esip gelen ruzgarlarin estigi yerde artik Tatar diyarindaki nafelerden bahsedilir mi? Qunku adimiz ayik ama gurur kadehinin sarho^lariyiz. Onun adi ne lal dudaktir, ne yeni terlemi§ biyik ve sakal! ^alj j j Auua£^)j»u j Ojlj^j^a dual ^al^ (jjl l“ Uaj'l La A^ (ja^ ^jlj ju jl A^ SLa c_nc. Seher yelinden can dimagimiz guzel kokulara gark oluyor. Sevgili, a§k yolunda geceleri uyamk olan agklarin feryatlarindan ho^lanmakta. fakat varsa bile ayyarlarin rintliginden, her §eyi ho§ gormelerinden ibaret. Zamane, nerkisi kaftanimn ku^agim baglayinca beni de hayretle yola dikti, selviyi de.

* Gune§in bile ululuk tacini ^ikarip onune koydugu ululuk, dervi^lerin ululugudur.

Hafiz Divani Sirazi 62 Zevale du§me kaygisi olmayan devlet, ancak dervi§lerin devletidir, bunu boyle duy.

Hafiz, gunah i§lememek ihtiyatimiza bag 1 1 degilse de sen yine edep yolunu gozet de deki: Su^ benim! Nazeninlerden iltifat gorecek killer, ancak bahti olan ki^ilerdir. Nergis, kendini begendi de bir i§velendi; gozun bundan dolayi onun ragmine cihana yuzlerce fitne said i . u J (j^ jl Aju ^ULa j ^a Clia£ (j La_j A J A^£ _$J A^)A Aj (Ja A^ Hafiz Divam $irazi 1 56 ciia£ (jli AJ ^)jj duul (jjl a£ J J^) A^. .'Udl.-v I A$K YOLUNDA YAKINLIK, UZAKLIK KONAGI YOKTUR. Hafiz Divam Sirazi 163 • Yuzune bak da Tanri sanatim seyret diye Tanri’yi gosteren kalb aynasim gonderiyorum. jl ^a Luj j CLxxaxji Lii^a j (JLojoi d ^ L_j|^k (Jj l_5LLj USo d UC. (_$JJ did Laija^ Ld a \ \ f\ -li AJ C5^ dl Lo (jjd j Ij djd Lujja^-o I jj j j Lui 4 j J jt- j Jj3 dia£ c O j-a Aj a JJC. Dudagimn §arabi dudagimdan uzak olmayasica, acaba kimin hayat §arabi, kiminle kadeh toku§turmada? Dedim ki: Hafiz’in divane gonlu sensiz ne yapacak, ne hale gelecek? Dudak, altindan guldu de dedi ki: Ben bilmem, kimin divanesi o? C j AS Ij jlio ^j-o j & (jjiil i3d ejlj Aj Uu J oj ^jbuj J 4*^ ^ JJ Cilj J Hafiz Divam $irazi 1 72 C ‘ Aj Ijjj Aj a£ Ij 1.1k Axujjj j L Aj-o J j ^g J^-uo Sl j^Jlixx Si ^)A AAA^-o i“ lmj£ Aj Lm3l (Jj Lo jl jlj (Jj AS* jj Ua* (juj ALuj (jl L-lj Ij dbou^ 4 j! Ajl jj A (Ja jl ol dlia U^ Ajl jj A a£ dia£ j\j j 6 Aik. Henuz gonca halindesin, a^ilmadin, yuzlerce bulbulun var! ben, senden ayri dictum ama umuyorum ki pek yakinda vuslatina kavu^acagim. Bir yerde ibadet yurdunu bezediler mi elbette orada rahip manastirindaki nakusun sesi de duyulur, salibin §ohreti de.Besides the hard feelings with the mansion, the blonde beauty also came clean about her struggles to conceive and her multiple failed IVF treatments. I thought I was doing the smart thing and the right thing, and I do still think it was.… continue reading »


Read more

So it's difficult for academics to figure out which ones do best.… continue reading »


Read more